Pulsmätning vid handleden med pulsklocka

För pulsmätning med handledsbaserade pulsmätare, används en teknik som kallas fotoplethysmography (PPG). PPG mäter blodflödet i venerna under huden genom att skicka ett LED-ljus, som vanligtvis är antingen grönt eller rött, mot blodådrorna. Ljuset reflekteras tillbaka till en optisk sensor som registrerar mängden ljus som tas emot tillbaka från blodådrorna.

PPG drar nytta av det faktum att mängden ljus som absorberas / reflekteras ändrar sig på ett förutsägbart sätt när ett hjärtslag skickar en portion blod runt i kroppen.

Det är skillnad mellan ljusreflektionen från blodomloppet under ett hjärtslag och under perioden mellan hjärtslagen – och det är denna skillnad som den optiska sensorenheten i klockan registrerar. En digital signalprocessor (DSP) omvandlar därefter de uppmätta signalerna till antalet hjärtslag per minut (puls).

Blodomloppet under huden absorberar ljus annorlunda under ett hjärtslag och under perioden mellan hjärtslag, det är detta fenomen som PPG tekniken använder via den optiska sensorn som tar emot det reflekterade ljuset för att mäta hjärtfrekvensen. De mottagna signalerna omvandlas sedan av en digital signalprocessor (DSP) till antalet hjärtslag per minut vilket är pulsen.

 

Noggrannhet i handledsbaserad pulsmätning

Totalt finns det två metoder för att mäta puls under löpning: bröstbälte eller inbyggd pulsmätare i klockan vid handleden.

Bröstbältet är mest exakt

Fördelen med att använda ett bröstbälte är att det reagerar mycket snabbare på förändringar i hjärtfrekvens än pulsmätaren vid handleden gör.

Om det är viktigt för dig att dina pulsmätningar alltid är så exakta som möjligt, och du ofta tränar intervallträning (där hjärtfrekvensen varierar kraftigt), bör du använda ett pulsbälte. Pulsmätaren vid handleden känner av förändringar i pulsen, men om intervallerna är mycket korta hinner den inte alltid mäta pulsen innan pulsen är på väg ner igen. Därför kan du inte alltid lita på den uppmätta maxpulsen i dessa fall.

Handledsbaserad pulsmätning är tillfredsställande

Om du däremot tränar i en jämnare takt, utan stora och plötsliga variationer i hjärtfrekvens, fungerar den handledsbaserade pulsmätningen mycket bra. Sett under hela träningspasset kommer den uppmätta genomsnittliga pulsen vid handleden att vara praktiskt taget identisk med den genomsnittliga pulsen som ett bröstbälte skulle mäta. På de allra flesta löpträningar och för de flesta motions löpare, kommer därför pulsmätning vid handleden att vara tillräcklig och helt tillfredsställande.

 

Pulsmätning vid handleden är enkelt och bekvämt

Den stora fördelen med handledsbaserad pulsövervakning är att den är enkel och bekväm. Oavsett hur ofta du har provat att springa med bröstbälte, blir det aldrig en jätte bekväm upplevelse. Med pulsmätaren på handleden stör inget dig när du är igång, och du behöver inte oroa dig för att behöva sätta på och ta av pulsbältet och den efterföljande rengöringen. Det är bara att starta klockan som du hade på dig ändå, och sen går det av sig själv.

Fast att många nya sportklockor kommer med handledsbaserad pulsövervakning, är det alltid möjligt att använda ett bröstbälte med dessa klockor. Så om du vill ha både komfort och god noggrannhet i mätningarna är en bra metod att använde pulsmätaren vid handleden för löpträning i jämn takt och ansluta ett bröstbälte när man kör intervaller. Så det är trots allt inte så ofta man behöver bröstbältet, och noggrannheten i mätningarna är bra.

Så här placerar du pulsklockan

Dålig kontakt med huden är den främsta anledningen till att pulsmätning vid handleden ibland kan vara felaktig. Korrekt placering av klockan kommer därför att avsevärt förbättra noggrannheten i pulsmätningen.

Många människor gör misstaget att placera klockan på “själva handleden”, och det förstår man eftersom det heter “pulsmätning vid handleden”. Det är dock inte särskilt lämpligt att placera klockan där, eftersom rörelser i handleden stör kontakten mellan hud och pulsmätare, vilket leder till felaktiga mätningar.

För den mest exakta mätningen av pulsen, bör klockan placeras ungefär en finger-bredd från själva handleden (använd den framträdande benet på lillfinger-sidan som referenspunkt). Denna position säkerställer att klockan sitter stilla och ostört även när det är stora rörelser i handleden. Dessutom måste klockan dras åt så mycket att den inte glider när handleden skakas, men den får inte vara så tajt att det känns obekvämt.