Handelsvillkor

Handelsvillkor är senast uppdaterade den 25/06/2017

Allmän information

Företagets juridiska namn: mySmartwatch IVS
Webshop: www.mysmartwatch.dk
CVR nr: 38744097
Adress: Pile Allé 53, 2000 Frederiksberg
E-post: info@mysmartwatch.dk

Betalning

Vi erbjuder flera möjliga betalningsmetoder. Den säkraste, och den form av betalning vi rekommenderar alla kunder, är att betala med ett betalkort. Vi accepterar följande korttyper:

 • Visa/Dankort
 • Visa
 • Visa Elektron
 • Mastercard
 • MasterCard Debit
 • Maestro

När du betalar med elektroniskt betalkort dras beloppet först efter att varorna har skickats. Betalning sker via en säker och krypterad SSL-anslutning (Secure Socket Layer). Detta innebär att dina kortuppgifter inte kan läsas av utomstående. När du handlar med ett betalkort förbehåller vi oss rätten att kontrollera om de personuppgifter som lämnas är sanna. Vi kan när som helst reducera det belopp som betalats – om till exempel, en produkt är slutsåld, eller inte önskas. Av säkerhetsskäl kan vi dock aldrig öka det godkända beloppet.

Leverans

Vi skickar alla paket med spårningsnummer. Förväntad leveranstid är 1-3 arbetsdagar.

Ångerrätt

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt när du handlar hos oss.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du har mottagit din vara, eller att du har den sista varan i fysisk besittning, om det handlar om ett avtal för flera olika artiklar som beställts i en beställning men har levererats på olika tidpunkter.

Du måste meddela oss inom 14 dagar efter mottagandet att du vill häva ditt köp. Anmälan måste göras med hjälp av returformuläret på www.mysmartwatch.dk/retur. Blanketten måste skrivas ut och skickas med i returpaketet.

Alternativ till det formulär som ska bifogas i returpaketet, kan man göra sin egen, som måste innehålla minst denna information:

 • Beställnings nr.
 • Datum för mottagande av artikeln
 • Ditt namn
 • Din adress
 • Datum vid retur

Du kan inte ångra genom att vägra att ta emot varan utan att samtidigt ge oss ett tydligt meddelande om detta.

Alla returer utan tydligt meddelande till mySmartwatch kommer inte att betraktas som nyttjande av ångerrätten. Om en vara returneras utan tillräckliga upplysningar debiteras det en administrationsavgift på 50 DKK för manuell behandling.

Varor utan ångerrätt: Leverans av varor som tillverkats enligt kundens specifikationer eller är tydligt individanpassade, inklusive reparationer.

Föremål som vunnits i tävling eller givet som en gåva av mySmartwatch.

Retur

Du måste returnera din beställning till oss utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar efter att du har meddelat oss att du vill häva ditt köp. Du måste själv stå för de direkta kostnaderna för returen av artikeln. Du bär ansvaret för varan från leveranstillfället av varan.

Saknade originalförpackningar utgör en värdeminskning, så för att vara säker på att få alla pengar tillbaka, rekommenderas att varan returneras i originalförpackning och i samma skick och kvantitet som du mottog den.

Du är endast ansvarig för en reduktion av varans värde på grund av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktioner. Med andra ord kan du prova objektet på samma sätt som om du provade den i en fysisk butik, men du kan inte använda varan i verkligt bruk.

Om varan har testats utöver vad som beskrivs ovan, anser vi att den har använts, vilket innebär att vid annullering av köpet får du endast en del eller inget av inköpsbeloppet tillbaka, beroende på artikelns kommersiella värde.

Om du vill häva köpet ska varan skickas till:

mySmartwatch
Att: Retur/Ånger
Pile Allé 53, 2000 Frederiksberg

Reklamationsrätt

Handelsreglerna i den danska köplagen gäller för köp av varor.

mySmartwatch ger 24 månaders garanti enligt den danska köplagen, inklusive tillverknings- och materialfel som konstaterats vid normal användning av produkten.

Garantin täcker inte defekter, skador eller slitage, som direkt eller indirekt orsakas av felaktig användning, dåligt underhåll, våld eller icke auktoriserat ingrepp .

Klagomål angående fel och defekter som bör upptäckas genom vanlig undersökning av varan ska meddelas mySmartwatch inom rimlig tid. Varan kan därefter returneras för reparation, utbyte eller återbetalning.

Du måste reklamera inom “rimlig tid” efter att du har upptäckt fel på varan. Om du reklamerar inom två månader efter att felet upptäckts kommer klagomålet alltid att vara aktuellt.

Om din vara är trasig

Om produkten du har köpt är defekt måste du till en början kontakta vår kundtjänst på e-post, där våra medarbetare kommer att försöka klargöra felet och eventuellt lösa felet om möjligt. Om detta inte är möjligt, skall du upprätta ett klagomål på mySmartwatch.dks reklamationssida.

Hur beskriver du ett felmeddelande på bästa sätt?

Beskriv felet samt var och hur felet uppstod. Du får bifoga ett foto och eventuella videoklipp där felet visas under användning. Därefter kan du ange om felet är konstant eller periodisk. Om felet är periodiskt, ange under vilka förhållanden och hur ofta felet uppstår.

Obehörigt klagomål och avgift

mySmartwatch kan i vissa fall ta ut en testavgift för ett obefogat klagomål. Ett obefogat klagomål kommer typiskt sett att vara vid självförvållad skada, felaktig användning/hantering, eller att vi inte kan upptäcka några fel som anges i klagomålet.
Testavgiften kommer att variera mellan 150 och 250 DKK inklusive moms beroende på den tid som vår tekniker använder i samband med testning och felsökning.

Handläggningstid på klagomål

Vi strävar efter att kunna behandla klagomål inom 10 arbetsdagar, dock under upptagna perioder kan det finnas längre handläggningstid.

Produkten måste alltid returneras i lämplig förpackning.

Kunden betalar returkostnaderna.

Varan skickas till:

mySmartwatch
Att: Reklamation
Pile Allé 53, 2000 Frederiksberg

När du returnerar varan, beskriv problemet så detaljerat som möjligt och bifoga det i paketet.

Det finns ingen reklamationsrätt på artiklar som givits som gåva eller pris.

Persondatapolitik

För att du ska kunna ingå ett avtal med oss behöver vi följande information:
Namn, adress, tlf.nr. och e-postadress.

Vi gör registrering av dina personuppgifter i syfte att kunna leverera varor till dig.

Personuppgifterna registreras hos mySmartwatch och lagras i fem år, varefter uppgifterna raderas.

Personuppgiftsansvarig på https://www.mysmartwatch.dk är mySmartwatch

Din information lämnas inte ut eller säljs till tredje part. Vi har dock ett samarbete med frakt- och betalningssystem som gör det nödvändigt att vidarebefordra nödvändig kundinformation för att kunna göra betalningstransaktioner och frakta varan. Våra partners sekretesspolicy granskas och valideras så att vi säkrar oss om att din information inte missbrukas.

Som registrerad hos mySmartwatch har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att få veta vilken information som är registrerad om dig. Du har dessa rättigheter enligt personuppgiftslagen och kontakt i samband med detta hänvisas till:
info@mysmartwatch.dk

Överklagande

Om du vill klaga på ditt köp, vänligen kontakta info@mysmartwatch.dk Om vi inte lyckas hitta en lösning kan du lämna in ett klagomål till den berörda styrelsen på detta område, förutsatt att villkoren är uppfyllda. http://www.forbrug.dk/

Reservationer och ansvarsfriskrivning

mySmartwatch förbehåller sig rätten att göra avgiftsändringar, pris- och korrekturfel, tekniska fel, utsålda varor och force majeure, inklusive arbetstvister och defekter eller förseningar i leveranser från underleverantörer.