GPS-noggrannhet utomhus

En stark GPS-signal och en stark mottagare visar vanligtvis en GPS-position med noggrannhet ner till ca 3-10 meter. Omvänt kommer en svagare signal att minska positionnoggrannhet, rörelsehastighet, avstånd, m.m. När du använder en GPS-klocka utomhus och behöver läsa din position, måste du vara medveten om var du befinner dig och om din omgivning, eftersom det finns ett antal faktorer som påverkar noggrannheten i position, avstånd och hastighet avläsningarna som visas på enheten eller telefonen.

Vilka faktorer
påverkar GPS-signaler
GPS är ett supersmart verktyg för olika ändamål, till exempel för motionärer, lokalisering och för föräldrar med barn utrustade med en GPS-barnklocka. Det kan dock hända att du upplever att klockan tar lång tid på sig för att skicka / ta emot / hitta GPS-signal eller att positionen inte riktigt matchar den plats du befinner dig på. Potentiellt finns det många faktorer som kan minska noggrannheten i en GPS-position, kan det vara:

  • skymda områden, t.ex. städer med stora byggnader eller skogar och liknande, där GPS-signalen reflekteras eller har svårt att tränga igenom.
  • Antalet satelliter klockan kan ansluta till, eftersom flera anslutna satelliter ger fler mätpunkter och därmed mer noggrannhet i positionen.
  • Att klockan använder en algoritm för att beräkna en position om programvaran i klockan inte lagrar positioner varje sekund eller oftare. Antalet lagrade positioner i klockor beror naturligtvis på kvaliteten på hård- och program-vara klockan är utrustad med.

Är det skillnad mellan olika klockor?
Utöver ovanstående faktorer bör man också vara medveten om att det är generellt sett stor skillnad mellan olika klockor. Vissa klockor har bättre mottagare och andra mindre bra, vilket innebär att i samma miljö kommer att positionsnoggrannheten att varierar, detta gäller naturligtvis speciellt under svåra förhållanden som nämnts tidigare. Detta kan jämföras med mobiltelefoner där två olika telefoner på samma plats kan ha olika bra anslutning.
Det är dock också viktigt att inte jämföra en klocka med en smartphone när man mäter GPS-noggrannhet. Det finns en stor skillnad mellan de två enheterna, både på batteri och programvara, på grund av kapaciteten i enheternas fysiska storlek.