1. Använd klockan som ersättning för en telefon

Många föräldrar har ett dilemma med att antingen ge sitt barn med en telefon, vanligtvis en smartphone med många funktioner, eller inte. Med en barnklocka som stöder GSM sim-kort, behöver du inte längre ge ditt barn en dyr telefon och slippa oron för att barnet kan att bli av telefonen eller använda den utan din uppsyn.

Många GPS-klockor stödjer GSM sim-kort. Detta innebär att ditt barn får en liten mobiltelefon runt handleden utan att det faller av, och samtidigt är en mycket billigare investering.

De flesta klockor kan ringa röstsamtal (vanliga samtal), och vissa kan även skicka textmeddelanden. Dessutom finns det mer avancerade GPS-klockor som stödjer videosamtal, så att du som föräldrar kan få information om vad som händer i barnets miljö genom att ringa ett videosamtal.

Vissa klockor har också en auto-svar funktion som kan ställas in på bestämda tider, denna funktion fungerar bra för de mindre barnen som kan ha svårt att betjäna en digital klocka.

4. Skapa GeoFence – ett begränsat område

Du kan via klockans fjärrstyrnings funktion – GeoFence, definiera ett begränsat område eller säkerhetszon som du vill att ditt barn ska stanna i. Det kan vara ett område runt skolan, idrottsklubben, lekplatsen, etc..

Det fungerar så att när ditt barn lämnar det avgränsade område eller säkerhetszon du har bestämt, skickas ett meddelande omedelbart till föräldrarnas telefon. Du kan sedan som föräldrar reagera genom att ringa klockan och därmed komma i kontakt med ditt barn.

Denna funktion ger föräldrarna sinnesro genom att de vet var deras barn är, medan de är på jobbet m.m….

 

3. Få lokaliseringsinformation i realtid

När du har köpt ett GPS-armbandsur för ditt barn, har du också fått möjlighet att informeras om var ditt barn. GPS-funktionen fungerar så att du kan se barnets plats vanligtvis inom 5-10 meters radie via en app.
Det finns många olika användnings områden för en GPS-funktion, det kan vara att du får löpande uppdatering om var barnet är när du befinner dig i okända områden som på semester eller utflykter eller i områden med många människor som festivaler, konserter, m.m.

Hur fungerar lokaliseringsfunktionen? Klockorna har som oftast 2-3 spårningsmetoder, dessa komplettera eller tar över för varandra. Dessa funktioner är GPS, Wifi och LBS. GPS-funktionen är som vi alla känner till, platsinformation via satelliter, vilket är den mest exakta lokaliseringsmetoden. GPS-funktioner, beroende på klockans kvalitet, kan ge en precision på mellan 5-25 m radie. Klockans Wifi funktion ansluter till närmaste wifi-station om GPS-funktionen har svårt att fånga klockans signaler, detta ger vanligtvis en precision mellan 20-100m. Den sista instansen, som ger den svagaste platsinformationen (100-1000m), är LBS-funktionen som gör att klockan kan hitta närmaste telefonmast för att skicka plats information.

Vad som förringar GPS-signalen är vanligtvis tätt bebyggda områden som gör det svårt för klockan att skicka signal, man kan inte jämföra GPS i din mobiltelefon med den i en klocka, det är på grund av storleken skillnaden där en telefon är utrustad med ett mer kraftfullt batteri och ett bättre chip.

 

4. Aktivitetshistorik

Många GPS-barnklockor har också funktioner som loggar barnets aktiviteter när det gäller löpning, steg, varvtider. Det är en bra present till ditt aktiva eller inaktiva barn som kan spåra deras dagliga aktivitet och du som förälder informeras om ditt barns dagliga liv.

Dessa funktioner kan användas som uppmuntring för ditt barn när det gäller att röra på sig. Så att barnet rör sig tillräckligt i sin vardag. Det kan också användas som ett motivationsverktyg där barnet kan tävla med sig själva eller andra barn.

 

5. Möjlighet för att ta bilder

Vill du ge ditt barn möjlighet att dela upplevelser med dig genom att ta en bild av ett intressant ögonblick?

Det finns nu flera klockor utrustade med en kamera i olika pixel-kvaliteter, vilket gör klockan mer intressant för barnet att använda.

 

6. SOS-samtal

Det händer ofta att ditt barn kan behöva prata med en förälder om en liten konflikt uppstår eller har slagit sig eller liknande. En barnklocka ger barnet en unik möjlighet att komma i kontakt med en förälder och dela sina erfarenheter och få den feedback de behöver för att komma vidare med sin dag.

En SOS-funktion fungerar vanligtvis så att det är kopplat till ett antal fasta telefonnummer, det kan det vara både föräldrar, far-och morföräldrar eller större syskon. När SOS-samtalet är aktiverat ringer klockan igenom alla telefonnummer tills en av mottagarna svarar. Således är barnet garanterat att komma i kontakt med en släkting.

Barn ska naturligtvis instrueras att använda knappen med försiktighet 😊

 

7. Underhållning

Vissa avancerade GPS barnklockor, har inbyggda belöningsfunktioner som tillåter föräldrar att skicka belöningar till barnen, kan det vara om barnet uppnår en viss aktivitetsnivå eller i allmänhet ett sätt att visa uppskattning m.m.

Vissa GPS-klockor har också olika spel och aktiviteter, som enkla underhållande spel och mattetester.

I allt erbjuder en GPS Barnklocka, både föräldrar och barn, många alternativ både när det gäller kontakt, säkerhet och underhållning. Det bör naturligtvis nämnas att klockan ska användas som ett hjälpmedel och inte en kontroll- och övervakningsanordning för barnet.